Schoolreis/ werkweek

Samen op werkweek een zeiltocht maken?
Ga met de vaste bemanning van de Store Baelt de zeilen hijsen, knopen, navigeren en
inspelen op de weersomstandigheden.

Een zeilweek is niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar ook voor de
teamgeest van de groep tijdens de werkweek van school. Temidden van de natuur: water,
zee, lucht, vogels, vissen en zeehonden op werkweek over de Waddenzee.

De route gaat over de Waddenzee en het IJsselmeer, bv:

Dag 1 : Harlingen – Terschelling.

Dag 2 : droogvallen en naar Vlieland
Dag 3 : naar Texel

Dag 4 : naar Medemblik/ Enkhuizen/ Workum

Dag 5 : naar Harlingen
Of
Dag 1 : Harlingen naar Terschelling
Dag 2 : naar Ameland

Dag 3 : droogvallen en ankeren op het wad

Dag 4 : naar Vlieland

Dag 5 : naar Harlingen

De route voor de zeiltocht tijdens de zeilweek wordt in overleg met de schipper gemaakt.
Wanneer u vaste plannen heeft voor de route tijdens de zeilweek, dit graag vooraf laten
weten aan de bemanning, zodat deze wensen meegenomen kunnen worden in de route
tijdens de werkweek.

De Waddenvereniging heeft een werkkist voor scholen samengesteld tijdens de zeilweken.
Als u interesse heeft in zo’n werkkist, kunt u hier meer informatie vinden. Kijk ook bij
www.waddenvereniging.nl.